Travian Answers

La oss starte med spørsmålet ditt

Søk ved å svare på spørsmål

For å finne et svar, vennligst velg kategori og underkategorier til svaret dukker opp nedenfor. Dersom du ikke finner svaret på egen hånd får du muligheten til å kontakte oss etterpå.

Jeg har et spørsmål om...

La oss gå i detaljer:

Søk via sidekartet

Ønsker du å søke via et normalt sidekart, tilsvarende som mange andre nettsteder? Ingen problem, bare bruk Answers sidekartet for å finne svaret.

Gjenstander **

Utstyr

Forbruksmateriell

 

Utstyr

Høyre hånds gjenstander

Romer

 • Legionærens kortsverd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Legionær.
 • Legionærens sverd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Legionær.
 • Legionærens langsverd
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Legionær.
 • Pretorianerens kortsverd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Pretorianer.
 • Pretorianerens sverd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Pretorianer.
 • Pretorianerens langsverd
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Pretorianer.
 • Imperianerens kortsverd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Imperianer.
 • Imperianerens sverd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Imperianer .
 • Imperianerens langsverd
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Imperianer .
 • Imperatoris' kortsverd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +9 angrep og +9 forsvar for hver Imperatoris.
 • Imperatoris' sverd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +12 angrep og +12 forsvar for hver Equites Imperatoris.
 • Imperatoris' langsverd
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +15 angrep og +15 forsvar for hver Equites Imperatoris.
 • Caesaris' lette lanse
  +500 angrepsstyrke for Helten; +12 angrep og +12 forsvar for hver Equites Caesaris.
 • Caesaris' lanse
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +16 angrep og +16 forsvar for hver Equites Caesaris.
 • Caesaris' tunge lanse
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +20 angrep og +20 forsvar for hver Equites Caesaris.

Galler

 • Phalanxens spyd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Phalanx.
 • Phalanxens lange spyd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Phalanx.
 • Phalanxens lanse
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Phalanx.
 • Sverdmannens kortsverd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Sverdmann.
 • Sverdmannens sverd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Sverdmann.
 • Sverdmannens langsverd
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Sverdmann.
 • Theutates kortbue
  +500 angrepsstyrke for Helten; +6 angrep og +6 forsvar for hver Theutates Torden.
 • Theutates bue
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +8 angrep og +8 forsvar for hver Theutates Torden.
 • Theutates langbue
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +10 angrep og +10 forsvar for hver Theutates Torden.
 • Druideridderens stokk
  +500 angrepsstyrke for Helten; +6 angrep og +6 forsvar for hver Druideridder.
 • Druideridderens stav
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +8 angrep og +8 forsvar for hver Druideridder.
 • Druideridderens kampstav
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +10 angrep og +10 forsvar for hver Druideridder.
 • Haeduanerens lette lanse
  +500 angrepsstyrke for Helten; +9 angrep og +9 forsvar for hver Haeduaner.
 • Haeduanerens lanse
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +12 angrep og +12 forsvar for hver Haeduaner.
 • Haeduanerens tunge lanse
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +15 angrep og +15 forsvar for hver Haeduaner.

Germaner

 • Klubbemannens klubbe
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Klubbemann.
 • Klubbemannens hammer
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Klubbemann.
 • Klubbemannens morgenstjerne
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Klubbemann.
 • Spydmannens spyd
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Spydmann.
 • Spydmannens lange spyd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Spydmann.
 • Spydmannens lanse +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Spydmann.
 • Øksemannens vedøks
  +500 angrepsstyrke for Helten; +3 angrep og +3 forsvar for hver Øksemann.
 • Øksemannens øks
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +4 angrep og +4 forsvar for hver Øksemann.
 • Øksemannens stridsøks
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +5 angrep og +5 forsvar for hver Øksemann.
 • Paladinens lette hammer
  +500 angrepsstyrke for Helten; +6 angrep og +6 forsvar for hver Paladin.
 • Hammer of the Paladin
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +8 angrep og +8 forsvar for hver Paladin.
 • Paladinens tunge hammer
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +10 angrep og +10 forsvar for hver Paladin.
 • Teutonske Ridders kortsverd +500 angrepsstyrke for Helten; +9 angrep og +9 forsvar for hver Teutonske Ridder.
 • Teutonsk Ridders sverd
  +1000 angrepsstyrke for Helten; +12 angrep og +12 forsvar for hver Teutonske Ridder.
 • Teutonsk Ridders langsverd
  +1500 angrepsstyrke for Helten; +15 angrep og +15 forsvar for hver Teutonske Ridder.

Venstre hånds gjenstander

Skjold

 • Lite skjold
  +500 angrepsstyrke for Helten.
 • Skjold +1000 angrepsstyrke for Helten.
 • Stort skjold
  +1500 angrepsstyrke for Helten.

Horn

 • Lite Natarhorn
  +20% angrepsstyrke mot Natarene (gjelder både for helten og for troppene som angriper sammen med han)
 • Natarhorn
  +25% angrepsstyrke mot Natarene (gjelder både for helten og for troppene som angriper sammen med han)
 • Stort Natarhorn
  +30% angrepsstyrke mot Natarene (gjelder både for helten og for troppene som angriper sammen med han)

Bag

 • Tyvens pung
  10% plyndrings bonus
 • Tyvens bag 15% plyndrings bonus
 • Tyvens sekk
  20% plyndrings bonus

  MERK: Du kan også bruke bag'ene om du er Romer eller Galler

Andre

 • Lite kart
  30% raskere retur (gjelder helten og alle troppene som er med han).
 • Kart
  40% raskere retur (gjelder helten og alle troppene som er med han).
 • Stort kart 50% raskere retur (gjelder helten og alle troppene som er med han).
 • Liten vimpel 30% raskere tropper mellom egne landsbyer.
 • Vimpel 40% raskere tropper mellom egne landsbyer.
 • Stor vimpel 50% raskere tropper mellom egne landsbyer.
 • Lite banner
  15% raskere tropper mellom alliansemedlemmer.
 • Banner 20% raskere tropper mellom alliansemedlemmer.
 • Stort banner
  25% raskere tropper mellom alliansemedlemmer.

Hjelmer

 • Årvåkenhethjelm
  +15% mer erfaring
 • Opplysningshjelm
  +20% mer erfaring
 • Visdomshjelm
  +25% mer erfaring
 • Regenereringshjelm +10 HelsePoeng: HP pr dag
 • Helsehjelm +15 HelsePoeng: HP pr dag
 • Helbredelseshjelm
  +20 HelsePoeng: HP pr dag
 • Gladiatorhjelm +100 Kultupoeng pr dag på 1x server og +50 Kulturpoeng pr dag på 3x speed server.
 • Folkeførerhjelm
  +400 Kultupoeng pr dag på 1x server og +200 on 3x speed Culture Points per day.
 • Konsulhjelm
  +800 Kultupoeng pr dag på 1x server +400 Kulturpoeng pr dag på 3x speed server.
 • Rytterhjelm
  Treningstiden i Stallen reduseres med 10%.
 • Kavalerihjelm
  Treningstiden i Stallen reduseres med 15%
 • Tungt kavalerihjelm
  Treningstiden i Stallen reduseres med 20%
 • Leiesoldathjelm
  Treningstiden i Kasernen reduseres med 10%.
 • Krigerhjelm Treningstiden i Kasernen reduseres med 15%.
 • Lederhjelm
  Treningstiden i Kasernen reduseres med 20%.

Rustning

 • Regenereringsrustning
  +20 helsepoeng regenereres hver dag.
 • Helserustning
  +30 helsepoeng regenereres hver dag.
 • Helbredelsesrustning
  +40 helsepoeng regenereres hver dag.
 • Lett brynje Skade reduseres med 4 helsepoeng + 10 HP regenerering.
 • Brynje
  Skade reduseres med 6 helsepoeng + 15 HP regenerering
 • Tung brynje
  Skade reduseres med 8 helsepoeng + 20 HP regenerering.
 • Lett rustning
  +500 angrepsstyrke for Helten.
 • Rustning
  +1000 angrepsstyrke for Helten.
 • Tung rustning
  +1500 angrepsstyrke for Helten.
 • Lett ringbrynje
  Skade reduseres med 3.
  +250 angrepsstyrke for Helten.
 • Ringbrynje
  Skade reduseres med 4.
  +500 angrepsstyrke for Helten.
 • Tung ringbrynje
  Skade reduseres med 5.
  +750 angrepsstyrke for Helten.

Støvler

 • Regenereringsstøvler
  +10 HP pr dag.
 • Helsestøvler
  +15 HP pr dag.
 • Helbredelsesstøvler +20 HP pr dag.
 • Leiesoldatstøvler
  +25% hurtighet på troppenes grunnhastighet på distanser > 20 felt
 • Krigerstøvler +50% hurtighet på troppenes grunnhastighet på distanser > 20 felt
 • Lederstøvler +75% hurtighet på troppenes grunnhastighet på distanser > 20 felt
 • Små sporer
  +3 felt pr time på en 1x server (+6 felt pr time på en 3x speed server)
 • Sporer +4 felt pr time på en 1x server (+8 felt pr time på en 3x speed server)
 • Spisse sporer
  +5 felt pr time på en 1x server (+10 felt pr time på en 3x speed server)

Hester

 • Vallak                                                                                                                Hastigheten til helten øker til 14 felt pr time på en 1x server (til 28 felt pr time på en 3x speed server).
 • Fullblods
  Hastigheten til helten øker til 17 felt pr time på en 1x server (til 34 felt pr time på en 3x speed server).
 • Krigshest
  Hastigheten til helten øker til 20 felt pr time på en 1x server (til 40 felt pr time på en 3x speed server).
  MERK:
  - Hastighetsøkningen for disse hestene gjelder helten alene, ikke sammen med andre tropper.
  - Gallere: +5 felt i timen på en 1x server (+10 felt i timen på en 3x speed server) dersom hesten er lagt til helten.

Forbruksvare

 

 • Salve                                                                                                                    Regenerer helsepoengene til helten øyeblikkelig. Antall salver som brukes bestemmer hvor mange helsepoeng som blir regenerert (max 100%) Virker bare når helten er utstyrt med dem. Denne gjenstanden kan stables.                                                             
 • Skriftrull                                                                                                                      Virker når den er puttet i en bag og gir et visst antall poeng erfaring. Virker bare når helten er utstyrt med den. Denne gjenstanden kan stables. 
 • Bøtte                                                                                                                    Gjenoppliver helten med en gang, og gratis. Hvis helten er i live, kan du ikke putte en bøtte i bagen. Virker bare når helten er utstyrt med den. Pass på at det finnes kornproduksjon til helten før du gjenoppliver ham, eller vil ha dø igjen med en gang. Bøtten kan bare brukes 1 gang pr døgn på en 1x server. For servere med annen hastighet: (24 timer / (rund ned)(hastighet / 3) +1))).                                                          
 • Lovtavle                                                                                                                          
 • Hever lojaliteten i hjembyen til helten med 1% for hver tavle, til et maksimum på 125%. Virker bare når helten er utstyrt med den. Denne gjenstanden kan stables
 • Visdomsbok                                                                                                          Nullstiller alle attributter og setter opp på nytt. Gir effekt når den tas på.                            
 • Kunstverk                                                                                                                     Hvis du gir den til innbyggerne dine, starter de spontant en fest, uten at det er behov for rådhus eller tid. Denne gjenstanden kan stables.                                                                   
 • Liten bandasje
 • Skader etter kamp reduseres direkte etter en kamp, dersom de ligger i bagen helten bærer med seg. Disse små bandasjene kan helbrede maksimum 25% av tapene. Du kan bare helbrede det antall tropper som du har bandasjer til. Helbredelsen virker på returtiden til troppene, men bruker et minimum på 24 timer.
 • Denne gjenstanden kan stables. MERK: Dette betyr at du trenger for eksempel 50 små bandasjer for å helbrede 25% av 200 tapte tropper. Dersom du har færre små bandasjer enn tropper som skal gjenopprettes, vil samme prosent tropper av hver type enhet gjenopprettet. Hvis det fortsatt er bandasjer igjen, vil tropper gjenopprettes fra venstre mot høyre.
 • For å snakke i tall: Hvis du angrep med 100 klubbemenn og 100 øksemenn, og mistet 60 av hver, har du muligheten til å gjenopprette 30 tropper (15 av hver). Hvis du har 20 små bandasjer, vil 10 av hver tropp bli gjenopprettet. I samme eksempel, med 21 små bandasjer, vil du få igjen 11 klubbemenn og 10 øksemenn.
 • I tilfelle helten er utstyrt med 20 små bandasjer og du angrep med 100 sverdmenn/100 Theutates Torden, du mister 40 sverdmenn og 20 Theutates Torden, så har du muligheten til å gjenopprette 10 sverdmenn (25% av de tapte sverdmenn)/ 5 Theutates Torden (25% av de tapte TT) I dette tilfellet vil du ha igjen 5 ubrukte bandasjer. 
 • Bandasje
 • Skader etter kamp reduseres direkte etter en kamp, dersom de ligger i bagen helten bærer med seg. Disse bandasjene kan helbrede et maksimum på 33% av tapene.
 • Du kan bare helbrede det antall tropper som du har bandasjer til. Helbredelsen virker på returtiden til troppene, men bruker et minimum på 24 timer. Denne gjenstanden kan stables. MERK: Dette betyr at du trenger for eksempel 99 bandasjer for å helbrede 33% av 300 tapte tropper. 
 • Dersom du har færre bandasjer enn tropper som skal gjenopprettes, vil samme prosent tropper av hver type enhet gjenopprettet. Hvis det fortsatt er bandasjer igjen, vil tropper gjenopprettes fra venstre mot høyre.
 • For å snakke i tall: Hvis du angrep med 100 klubbemenn og 100 øksemenn, og mistet 60 av hver, har du muligheten til å gjenopprette 40 tropper (20 av hver). Hvis du har 20 bandasjer, vil 10 av hver tropp bli gjenopprettet. I samme eksempel, med 21 bandasjer, vil du få igjen 11 klubbemenn og 10 øksemenn.
 • I tilfelle helten er utstyrt med 40 bandasjer og du angrep med 100 sverdmenn/100 Theutates Torden, du mister 60 sverdmenn/ 30 Theutates Torden, har du muligheten til å gjenopprette 20 sverdmenn (33% av de tapte sverdmenn) / 10 Theutates Torden (33% av de tapte Theutates Torden). I dette tilfellet vil du ha igjen 10 ubrukte bandasjer.                                                                                                                            
 • Bur                                                                                                                           Dyrene i oaser kan bli temmet med burene, og brakt hjem til din landsby. Der vil de hjelpe deg med å forsvare landsbyen. Det vil ikke være noen kamp, men dyrene blir fanget. Denne gjenstanden kan stables.                                                                     
 • Liten FAQ om bur:
 • Virker burene på spilleres landsbyer på samme måte som de virker på uokkuperte landsbyer (oaser)?
 • - Nei, fordi burene er ment til å virke bare med "normale" tropper. Tropper i en spillers landsby, er forsterkninger og kan ikke bli fanget. 
 • Hvordan bruker jeg burene?
 • - Bare utstyr helten med dem, og send helten i angrep på en oase. Slåss helten min dersom han angriper oasen med bur, hvis han også har med seg ekstra tropper?
 • - Nei, ingen angrep skjer, når helten er utstyrt med bur. Hvis jeg frigir disse dyrene i min landsby, vil jeg da få igjen burene? - Nei.
 • Må jeg fore dyrene jeg har fanget?
 • - Nei, de spiser ikke kornet ditt. Hvilke dyr kan fanges? - Burene fylles med en av hver fra venstre til høyre. Hvis det ikke er igjen flere dyr på høyresiden, vil det starte å fylle på nytt fra venstre. Dette vil fortsette inntil alle burene er brukt eller det ikke er fler dyr igjen. Eksempel:
 • Du har 14 bur og oasen har 2 rotter, 6 edderkopper, 3 villsvin og 30 elefanter. Du vil få:
 • 1. sjekk: 1 rotte, 1 edderkopp, 1 villsvin, 1 elefant.
 • 2. sjekk: 1 rotte, 1 edderkopp, 1 villsvin, 1 elefant.
 • 3. sjekk: 1 edderkopp, 1 villsvin, 1 elefant. (det er ikke fler rotter å fange)
 • 4. sjekk: 1 edderkopp, 1 elefant. ( det er ikke fler villsvin å fange)
 • 5. sjekk: 1 edderkopp (14 bur er brukt, slutt)
 • Totalt har du fanget; 2 rotter, 5 edderkopper, 3 villsvin og 4 elefanter.

Er spørsmålet ditt besvart tilfredsstillende?

Ja   Nøytral   Nei