Travian Answers

La oss starte med spørsmålet ditt

Søk ved å svare på spørsmål

For å finne et svar, vennligst velg kategori og underkategorier til svaret dukker opp nedenfor. Dersom du ikke finner svaret på egen hånd får du muligheten til å kontakte oss etterpå.

Jeg har et spørsmål om...

La oss gå i detaljer:

Søk via sidekartet

Ønsker du å søke via et normalt sidekart, tilsvarende som mange andre nettsteder? Ingen problem, bare bruk Answers sidekartet for å finne svaret.

Spillregler

Spillregler

Spillreglene for Travian.no finner du her.

Generelle Betingelser

De nåværende generelle vilkår og regler finner du her.

Automatiske / Systembeskyttede spilleregler

De følgende delene er ting som nå beskyttes automatisk av systemet. Det er derfor ikke lenger mulig å bli utestengt for å ha sendt for mange ressurser til en annen spiller, eller for vennligsinnede overtagelser eller angrep. Systemet vil ikke tillate deg å gjøre det.


Automatisk beskyttelse mot Pushing

For å bli kvitt den vanskelige delen med ressursoverførsler i forhold til reglene, utviklet Travian "Pushingsystemet".

Begrensningene for antall ressurser en spiller kan sende til en annen er nå definert ved koder. Derfor er det ikke lenger mulig å bli utestengt for å sende for mye ressurser: systemet vil rett og slett ikke tillate deg å gjøre det.

Begrensningene er kompliserte og strengt koblet til hvilket forhold det er mellom kontoene.


De forskjellige klassene er:

 • K1: Spillerne har ikke spilt fra samme PC eller samme nettverk i det siste.
 • K2: Spillerne har spilt fra samme nettverk eller har vært sitter for hverandre i det siste.
 • K3: Spillerne har spilt fra samme PC i det siste, eller en aktiv sitterforbindelse uten innlogging fra eier i det siste.

I tillegg er det 6 kateforier for overføring av ressurser:

 • Ressursoverføring til en større spiller
 • Ressursoverføring til en mindre spiller
 • Ressursoverføring til en større spiller for å mate egne forsterkninger
 • Ressursoverføring til en mindre spiller for å mate egne forsterkninger
 • Plyndre en større spiller
 • Plyndre en mindre spiller

 

Timesproduksjon

Alle begrensninger er basert på timesproduksjonen. Ressursene som produseres per time regnes ut ved å summere produksjonen av tømmer, leire, jern og korn (all kornproduksjon minus innbyggerne på kontoen din) for hele kontoen. I tillegg legges det på en time av de forrige 7 dagers netto plyndring (plyndringsfortjeneste minus tapte ressurser av å bli plyndret) for hele kontoen, for å finne ut hele timesproduksjonen.

Mulige kombinasjoner av ressurser:

Hvis ressursoverføringen er begrenset til korn (f.eks. mating av egne forsterkninger eller forsyne artefaktlandsbyer) så er ikke overføringer med andre ressurser mulig. Derfor er du nødt til å passe på hvilke ressurser du kan kombinere i forsendelser.

Sende ressurser på forskudd:

I enkelte tilfeller er det tillatt å sende ressurser noen dager i forveien. For eksempel hvis du har lov til å sende 7 dager i forveien, kan du sende summen av din timesproduksjon fra mandag til søndag på en gang.

Regler for K1:

 • Kan sende to timers produksjon til større spillere (7 dager før endring av klasse*)  men ingenting dersom kontoen har mindre enn 40 innbyggere.
 • Kan sende tre timers produksjon til mindre spiller (7 dager før endring av klasse*)  men ingenting dersom kontoen har mindre enn 40 innbyggere.
 • Kan forsterke større spiller og sende 150% av kornforbruket (100% kan sendes for 24 timer på forhånd). De resterende 50% gjelder kun dersom dette er hovedsaklig korn, der korn > tre+leire+jern i samme forsendelse.
 • Kan forsterke mindre spiller og sende 300% av kornforbruket (100% kan sendes 24 timer på forhånd). De resterende 200% gjelder kun dersom dette er rene kornleveranser.
 • Kan plyndre større spillere ubegrenset (dersom det er samme allianse vil punkt 2 ovenfor tre i kraft).
 • Kan plyndre mindre spillere ubegrenset (dersom det er samme allianse vil punkt 1 ovenfor tre i kraft).
 • Kan overta landsbyer dersom det IKKE har vært noen aktive sitterforbindelser i løpet av de siste 14 dagene SAMT at ingen av spillerne har vært i allianse med hverandre eller konføderasjon de siste to dagene.

 

Regler for K2:

 • Kan sende en timesproduksjon til større spillere (3 dager før endring av klasse*) men ingenting dersom kontoen har mindre enn 40 innbyggere.
 • Kan sende tre timers produksjon til mindre spiller (3 dager før endring av klasse*) men ingenting dersom kontoen har mindre enn 40 innbyggere.
 • Kan forsterke større spiller og sende 125% av kornforbruket (100% kan sendes for 24 timer på forhånd). De resterende 25% gjelder kun dersom dette er rene kornleveranser.
 • Kan forsterke mindre spiller og sende 150% av kornforbruket (100% kan sendes for 24 timer på forhånd). De resterende 50% gjelder kun dersom dette er rene kornleveranser.
 • Kan plyndre større spillere ubegrenset (dersom samme allianse vil punkt 2 ovenfor tre i kraft).
 • Kan plyndre mindre spillere begrenset av punkt 1 ovenfor.
 • Kan overta landsbyer dersom det IKKE har vært noen aktive sitterforbindelser i løpet av de siste 14 dagene SAMT at ingen av spillerne har vært i allianse med hverandre eller konføderasjon de siste to dagene.

 

Regler for K3:

 • Kan ikke sende noe til større spillere, større spiller må sende først.
 • Kan sende to timers produksjon til mindre spiller (1 dag før endring av klasse*) men ingenting dersom kontoen har mindre enn 40 innbyggere.
 • Kan forsterke større spiller og sende 100% av kornforbruket (100% kan sendes for 6 timer på forhånd). Gjelder kun dersom det er rene kornleveranser.
 • Kan forsterke mindre spiller og sende 100% av kornforbruket (100% kan sendes for 12 timer på forhånd). Gjelder kun dersom det er rene kornleveranser.
 • Kan plyndre større spillere begrenset av punkt 2 ovenfor.
 • Kan plyndre mindre spillere begrenset av punkt 1 ovenfor.
 • Kan IKKE overta landsbyer fra hverandre
 • Kan IKKE plyndre landsbyer som har sendt ressurser i løpet av de siste 6 timene og som man har K3-forbindelse med.

 

Unntak

 • Verdens Underverk(WW)-landsbyer kan motta ubegrensede mengder ressurser.
 • Verdens Underverk(WW)-landsbyer kan angripes og forsterkes ubegrenset.
 • Artefaktlandsbyer kan forsterkes med KORN ubegrenset.
 • Handel via markedsplass: Dersom handelsbalansen (uten plyndring og korn til forsterkninger) er mindre enn 20% og spillerne har K1 vil handel alltid være mulig (kan benyttes dersom du ønsker å bytte ressurser med noen du farmer ettersom de ligger i minus på balansen)

 

Automatisk Overtakelses-beskyttelse

Begrensningene for erobring er også strengt koblet til hvilket forhold det er mellom kontoene.

Begrensningene er ikke like kompliserte som ved Pushing.

 

De forskjellige klassene er:

 • K1: Spillerne har ikke spilt fra samme PC eller samme nettverk i det siste.
 • K2: Spillerne har spilt fra samme nettverk eller har vært sitter for hverandre i det siste.
 • K3: Spillerne har spilt fra samme PC i det siste, eller en aktiv sitterforbindelse uten innlogging fra eier i det siste. 

 

Regler for kontakt type 1

 • kan erobre landsbyer så lenge begge spillerne ikke har vært i den samme alliansen eller konføderasjon i løpet av de 2 siste dagene 

 

Regler for kontakt type 2

 • kan erobre landsbyer dersom det ikke har vært NOEN aktiv sitterforbindelse innenfor de siste 14 dagene OG ingen av spillerne har vært i den samme eller en alliert allianse i løpet av de siste 2 dagene. 

 

Regler for kontakt type 3

 • Kan IKKE erobre landsbyer av hverandre.

 

Unntak

 • Verdens Underverk-landsbyer kan alltid blir erobret så lenge den ikke er den siste landsbyen til spilleren.
 • Artefakt-landsbyer kan alltid bli erobret så lenge ikke er den siste landsbyen til forsvarer, eller hovedstaden til spilleren.

Bot Detection

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.

Mange av dere har vært sinte på grunn av mer og mer bot og scripts blir brukt i Travian.

Hva betyr dette for deg?

For den ærlige spilleren endres ingenting, bortsett fra at rettferdig spill nå lønner seg. På den annen side vil en bruker med ulovlig hjelpemiddel få captcha etter at kontoen er testet positivt for bruk av bot eller skript.

Vær oppmerksom på at ikke alle kontoer på en server blir sjekket samtidig! Deteksjonssystemet kontrollerer kontoer på alle servere på tilfeldig basis. Dette betyr at mens en skriptbruker kan bruke dette en stund uten problemer, er det øyeblikket kontoen hans er sjekket at problemene vil starte.
Deteksjonen er fullt ut automatisert.
24/7-aktivitet på kontoen gir ikke grunnlag for til å pådra seg positivt utslag på bot eller script.
Brukerne som blir oppdaget av systemet vil ikke bare motta captcha, men også bli straffet øyeblikkelig. Denne straffen vil øke for hver gang brukeren blir oppdaget.
På bakgrunn av at vi modifiserer og forbedrer registreringen vår hele tiden, vil vi alltid være et skritt foran botprogrammene selv om de endrer dem. Dette betyr at spillere som jukser kun vil ha en fordel i en veldig kort periode.

Er spørsmålet ditt besvart tilfredsstillende?

Ja   Nøytral   Nei