Travian Answers

La oss starte med spørsmålet ditt

Søk ved å svare på spørsmål

For å finne et svar, vennligst velg kategori og underkategorier til svaret dukker opp nedenfor. Dersom du ikke finner svaret på egen hånd får du muligheten til å kontakte oss etterpå.

Jeg har et spørsmål om...

La oss gå i detaljer:

Søk via sidekartet

Ønsker du å søke via et normalt sidekart, tilsvarende som mange andre nettsteder? Ingen problem, bare bruk Answers sidekartet for å finne svaret.

Bygging mens man har kornunderskudd?

Dersom du har fått kornunderskudd i hovedstaden eller i den siste byen du har igjen, så har du muligheten til å bygge hovedbygning i nivå 10, kornfelt, silo og varehus uten problemer. Når det gjelder de andre bygningene, kan du kun starte bygging hvis du har en positiv totalproduksjon (uten tropper) igjen.

Hvis hovedbygningen din ble ødelagt i en av dine andre byer under et angrep og du får kornunderskudd, har du muligheten til å bygge silo og varehus. Men du kan bare bygge opp igjen din hovedbygning til level 1 hvis alle dine kornfelt er i level 5 eller din netto produksjon er tilsvarende eller bedre enn 198 pr time. Alle andre bygninger kan kun bygges hvis du har en positiv totalproduksjon (uten tropper) igjen.


Er spørsmålet ditt besvart tilfredsstillende?

Ja   Nøytral   Nei