Travian Answers

La oss starte med spørsmålet ditt

Søk ved å svare på spørsmål

For å finne et svar, vennligst velg kategori og underkategorier til svaret dukker opp nedenfor. Dersom du ikke finner svaret på egen hånd får du muligheten til å kontakte oss etterpå.

Jeg har et spørsmål om...

La oss gå i detaljer:

Søk via sidekartet

Ønsker du å søke via et normalt sidekart, tilsvarende som mange andre nettsteder? Ingen problem, bare bruk Answers sidekartet for å finne svaret.

Spesial: Fire and Sand - Regioner og seierspoeng

I de årlige spesialene siden 2014 har spillet foregått på et kart over antikkens Europa, delt opp i 87 regioner. I 2017-spesialen "Fire and Sand" er kartet mindre og består av bare 401 x 401 felt, i motsetning til 801 x 801 i originalversjonen.

Regioner, grunnlegging og kontroll

Det er 87 individuelle regioner som kan kontrolleres av allianser. Disse gjør det mulig å samle seierspoeng og aktivere antikke krefter (artefakter).

Så, hvordan tar du over en region? Først må den låses opp. Dette skjer når topp 5-alliansene i regionen samlet har minst 10 000 innbyggere i regionen. Innbyggerne i andre allianser, spillere uten allianser, på ferie eller utestengte, og Natar-landsbyer teller ikke. Når regionen er låst opp kan den ikke låses igjen, selv om innbyggerantallet blir lavere enn 4 000.

Det er kun mulig å grunnlegge nye landsbyer i regioner som er låst opp eller naboer til opplåste regioner. Eneste unntaket for denne regelen er noen få regioner i sentrum av kartet, der nye spillere dukker opp og hvor det alltid vil være mulig å grunnlegge nye landsbyer.

Dersom en av alliansene i den opplåste regionen klarer å få mer enn 50% av innbyggerantallet i regionen (teller kun de 5 øverste alliansene i regionen) vil alliansen ta kontroll over regionen. Dette tar 24 timer. Om de klarer å holde på majoriteten vil de kontrollere regionen.

Informasjon om innbyggerantallet i regionen og hvor stor del topp 5-alliansene har vises under Statistikk > Region-fanen og i hvilken som helst ambassade i regionen. Husk at kolonnen "Innbyggere i regionen" i statistikken viser innbyggerantallet til toppalliansen i regionen, ikke totalt innbyggerantall for hele regionen.

Her er en oversikt over spillmekanikk for regioner:

Regionstatus Hvordan oppnå Effekter
Låst. Alle regioner er låst i begynnelsen. Kan ikke grunnlegge nye landsbyer med mindre den er nabo til en opplåst region eller er en av regionene i sentrum.
Opplåst. De 5 øverste alliansene i regionen må oppnå en total befolkning på 4 000 innbyggere i regionen.     Kan grunnlegges og kjempes om. Kan ikke låses igjen.
Kjempes om. En av alliansene må få mer enn 50% av innbyggerantallet for topp 5-alliansene i regionene. Kan degraderes til opplåst dersom alliansen mister majoriteten.
Sikret. Alliansen må holde majoriteten kontinuerlig i minst 24 timer.     Medlemmene i den kontrollerende alliansen kan aktivere den antikke kraften i regionen (dersom den har en) og alliansen får seierspoeng.

Antikke krefter og seierspoeng

Alle medlemmer i alliansen som kontrollerer en region kan nyte godt av de antikke kreftene i regionen, dersom de finnes. For å aktivere de antikke kreftene må spilleren ha skattkammer nivå 10 (for små, landsbyrelaterte krefter) eller 20 (for kontorelaterte krefter). Du kan aktivere kraften i hvilken som helst landsby; den trenger ikke være i samme regionen som kraften.

Du kan aktivere en kraft i hver landsby, men kun en av kreftene kan brukes på hele kontoen. Når den er aktivert vil kraften vare i 24 timer og etterpå kan den aktiveres på nytt dersom alliansen fortsatt holder på regionen. Det er gratis å aktivere én gang hver dag; hver aktivering etter det koster 5 (for landsby-krefter) eller 10 (for konto-krefter) gull.

Kraften kan også bli deaktivert i følgende omstendigheter:

  • Om du forlater alliansen din
  • Om du mister landsbyen der den ble aktivert
  • Dersom alliansen din mister kontrollen over regionen som har kraften

Antikke krefter, selv om de er mektige, er ikke eneste fordel med å kontrollere regioner. For å vinne må alliansen din samle seierspoeng. Hver dag en allianse kontrollerer en region opptjenes seierspoeng. Mengden er avhengig av regionen:

  • Unik kraft – 10 poeng pr dag
  • Stor kraft – 30 poeng pr dag
  • Liten kraft – 50 poeng pr dag
  • Ingen kraft – 100 eller 200 (kun Delphi regionen) poeng pr dag

Alliansen som har flest seierspoeng når spillet avsluttes, vinner. "Fire and Sand"-spesialen varer i 200 dager og det er ingen Verdens Underverk.

Oversiktskart

fire and sand

 


Er spørsmålet ditt besvart tilfredsstillende?

Ja   Nøytral   Nei